Czym jest i jakie kwalifikacje oferuje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymogami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi mieć ukończony kurs SEP. Zdaje się jednak, że niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest to szkolenie i jak się je przeprowadza. Dobrze jest rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem szkolenia nie stawia się poza tym żadnych wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy dziedziny: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie pozostałych także może być niezwykle doceniane na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach zaliczenie tego kursu jest niezbędne. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może mieć miejsce w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem kwalifikacji w danej dziedzinie. 

Ukończenie kursu SEP jest w tych czasach bardzo doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy gazownictwem. Jeśli masz ochotę, by podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także pozycję na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.