Czym jest i jakie kwalifikacje oferuje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymogami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi mieć ukończony kurs SEP. Zdaje się jednak, że niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest to szkolenie i jak się je przeprowadza. Dobrze jest rozwiać pewne wątpliwości.

Wiele ludzi posiada uzdolnienia do pracy w branży elektrycznej i gazowej. Naturalnie niezastąpiona jest specjalistyczna wiedza, a dalej doświadczenie. Łatwiejsze bywa to w przypadku osób kończących przeróżne szkoły oferujące przedmioty i kierunki tego rodzaju. Są to szkoły takie jak technika zawodowe bądź szkoły zawodowe.

Ostatnio kursy zawodowe SEP zyskują na dużej popularności. Wiąże się to z tym, że nie ma wiele osób, które mają odpowiednie uprawnienia SEP. Żeby zatem wypełnić dziurę na rynku, osoby interesujące się tą branżą decydują się na ukończenie kursu SEP.

Co właściwie jest kurs SEP?

Kursy SEP to określenie zwyczajowe. Często używa się także terminu uprawnienia SEP. Kursy zawodowe prowadzące do uprawnień gazowych zaczerpnęły swoją nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tak nazywa się Stowarzyszenie, które ma możliwość egzaminować, a także nadawać uprawnienia w kwestii uprawnień energetycznych, takich jak na przykład uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe czy też uprawnienia cieplne.

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, jakie może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem szkolenia nie stawia się poza tym żadnych wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy dziedziny: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Szanse na rynku pracy

Największa część pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie pozostałych także może być niezwykle doceniane na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach zaliczenie tego kursu jest niezbędne.

Sytuacje, w jakich uprawnienia SEP okażą się konieczne określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje mające związek z uprawnieniami gazowymi będą nieodzowne w okoliczności, gdy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • maszyny prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • maszyny elektrotermiczne,
  • maszyny do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • maszyny techniki wojskowej lub uzbrojenia,
  • maszyny ratowniczo-gaśnicze czy ochrony granic.

Jak widać jest ogrom okoliczności, w jakich kwalifikacje są konieczne, a to tylko część z nich. Nie posiadając uprawnień niestety nie mamy możliwości wykonać wielu zleceń, przez co możemy mniej zarobić, a także mamy większą konkurencję. W branży elektrycznej pojawia się coraz więcej firm, a większość z nich nie posiada uprawnień. Gdy postawimy na kursy i naukę, w przyszłości zyskamy dostęp do klientów, do których dostęp ma tylko garstka osób z branży.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może mieć miejsce w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących zagadnień z wybranej kategorii. Później odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a zatem kwalifikacji w danej dziedzinie.

Ukończenie kursu SEP jest w tych czasach bardzo doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy gazownictwem. Jeśli masz ochotę, by podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także pozycję na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 w większości przypadków trwają zaledwie jeden dzień oraz są złożone z trzech etapów. W dzisiejszych czasach jest też szansa odbycia kursu online, co jest jeszcze większym usprawnieniem w przypadku, gdy mieszkamy w małej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Dlatego warto zainwestować w kurs i wyprzedzić konkurencję.