Jak przebiega budowa hal przemysłowych?

Bez czego nie możemy zacząć budowy hali przemysłowej?

Na wstępie należy wybrać lokalizację, w której chcemy wybudować halę przemysłową oraz ustalić wstępny jej koncept. Jeżeli wybraliśmy już lokalizację to obowiązkowo zweryfikujmy wszystkie parametry techniczne. Wchodzi w to sprawdzenie wszelkich instalacji, dowiedzenie się jaka jest nośność gruntów oraz o stanie wód gruntowych. Na dodatek potrzebne jest otrzymanie zgody na dojazd do lokalizacji, w której hala przemysłowa będzie stawiana. Bezwarunkowo weź również mapę do stworzenia projektu.

Następnym etapem jest zrealizowanie projektu budowlanego. Po to zazwyczaj zatrudnia się projektanta lub firmę, która będzie realizatorem budowy. Na zestawieniu zadań koniecznie wpisz też pójście do Wydziału Urbanistyki, w którym otrzymasz wpis oraz wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu architekt będzie mógł ustalić o jakich gabarytach można zbudować halę na konkretnej działce.

Informacje ze strony firmy Bewika – budowa hal przemysłowych

Kiedy niezbędne jest pozwolenie na budowę hali przemysłowej i jak je zdobyć?

Jeśli chcemy wybudować halę przemysłową i planujemy używać jej maksymalnie 180 dni to wystarczy nam złożenie zgłoszenia o budowie. Trzeba złożyć je we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym i można rozpocząć budowę hali. Po 180 dniach hala przemysłowa musi zostać rozebrana lub może być też przeniesiona w inne miejsce.

Jeżeli jednak planujemy wybudować całoroczną halę przemysłową, czyli taką, która będzie stała w tym samym miejscu dłużej niż 180 dni to niezbędne jest złożenie pisma o pozwolenie na budowę.

Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany, a w zasadzie według nowych przepisów – 3 projekty budowlane. Konieczny jest projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny – ten ostatni do Urzędu albo Starostwa dostarczamy po zakończeniu budowy.

Dodatkowo żeby wniosek o pozwolenie był kompletny, niezbędne jest dołączenie do niego dokumentów, które potwierdzą warunki techniczne dotyczące gazu, prądu, dostawy wody i odbioru ścieków. Powinny być także załączone dokumenty potwierdzające wydajność wodociągu w roli przeciwpożarowej.

Kolejny dokument, który trzeba złożyć to pismo potwierdzające prawo do przeznaczenia danego gruntu na budowę a także deklaracje architektów i osób, które sprawdzały plany budowlane.

Co jeszcze mówi prawo budowlane?

Jeśli dostarczyliśmy kompletny wniosek razem ze wszelkimi załącznikami to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe ma 65 dni na przekazanie decyzji.

Zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli chcemy wyremontować albo przebudować halę przemysłową to nie musimy mieć pozwolenia na to. Tak samo będzie w kwestii chęci dokonania zmian na działce budowlanej.

Jeżeli za to mieliśmy w planach postawić halę przemysłową tymczasowo maksymalnie na 180 dni i złożyliśmy zawiadomienie o budowie, a gdy już była zbudowana zachciało nam się przerobić ją w całoroczną to musimy zanieść wniosek o budowę przed upływem tego czasu. Jeśli natomiast nie zdążymy tego w terminowym czasie zrobić to halę trzeba będzie rozebrać i będzie można zbudować ją ponownie dopiero po dostaniu pozwolenia na budowę. Niesamowicie ważne jest też to, że jeśli przeminie przepisowe 180 dni i mamy obowiązek złożyć halę to nie mamy prawa jej wybudować ponownie w jednakowym miejscu. Niezbędne jest jej definitywne rozebranie i przestawienie w jakieś inne miejsce. Plan wybudowania jej kolejny raz w jednakowym miejscu wiąże się z obowiązkiem otrzymania pozwolenia na budowę.