Jakie jest wyposażenie obory?

Obora dla bydła mlecznego będzie się nieznacznie różnić od obory dla bydła opasowego. Głównym powodem jest to, że krowy mięsne mają większe rozmiary niż takie mleczne. Dlatego też budynek, który ma być oborą musi uwzględniać wielkość krów. Dodatkowo podczas hodowli krów mlecznych ważna jest przestrzeń na dojarki – przy bydle opasowym tego problemu nie ma.

Gdzie mieszkają krowy mleczne, a gdzie opasowe?

Dzisiaj bardzo często spotyka się sytuacje, gdzie krowy opasowe w cieplejszych miesiącach znajduję się na dworze, a w chłodniejsze pory krowy stoją w pomieszczeniach. Krowy opasowe nie wymagają specjalnie dopasowanych budynków. W większości zadawalająca będzie wyścielona słomą stodoła. Widywany jest również system, kiedy to krowy przebywają cały rok na dworze i mają tylko dostęp do jakiegoś budynku, w którym mogą się ukryć w trakcie śniegu lub też mrozu.

Przy krowach mlecznych raczej nie korzysta się z chowu na pastwisku. Żywienie bydła mlecznego ma bardzo duży wpływ na to jakiej jakości będzie mleko i ile go będzie. Z tego powodu bydło mleczne zazwyczaj będzie spędzało czas w oborach, aby mieć nadzór nad tym ile i jakie jedzenie krowy pobierają.

Rodzaje obory dla bydła

Zarówno bydło opasowe, jak i mleczne można utrzymywać w oborach stanowiskowych lub wolnostanowiskowych. Systemy wolnostanowiskowe mogą się dzielić na ściołowe i bezściołowe i najczęściej spotykanym systemem są takie ze słomą. 

Przyjęło się, że budynki stanowiskowe budowane są w przypadku gdy gospodarz posiada 40 albo mniej sztuk bydła. Wolnostanowiskowe za to będą wtedy gdy hodowca posiada chów mieszany lub więcej niż 40-50 krów hodowanych na mięso. Warto wiedzieć, że w przypadku obór wolnostanowiskowych konieczne jest stworzenie osobnego miejsca, tak zwanej izolatki, dla zwierząt chorych lub takich, u których podejrzewamy chorobę.

Obory stanowiskowe to budynki, w których istnieją oddzielne stanowiska, w których zwierzęta są przywiązane łańcuchem w jednym miejscu. Często spotykane są w takich pomieszczeniach ruszta dla bydła, które pokazują system stanowiskowy bez zastosowania ściółki i minimalizują pracę podczas regularnej opieki nad krowami. Obok każdego stanowiska zwierzę musi posiadać miejsce z wodą i żłób. Wymiary rusztu dla bydła nie będą zawsze takie same – są one dostosowywane do rozmiaru i wagi zwierząt. W związku z tym możemy wyróżnić stanowiska krótkie, średnie oraz długie. 

Jakie jeszcze akcesoria są w oborze?

W sytuacji obory wolnostanowiskowej bezściołowej często wykorzystywane są ażurowe podłoża, które mają wyznaczone legowisko. Legowisko zazwyczaj wyłożone jest właściwą matą przykładowo gumową. 

Przy oborach ściołowych niezbędne jest wyściełanie ich. Doskonale do tego sprawdzi się słoma.

Jeżeli stawiamy oborę uwięzową i chcemy zakupić ruszta dla bydła, to niezbędne będzie zastosowanie maty gumowej albo piasku. W sytuacji stanowisk ściołowych – słoma, którą trzeba codziennie wymieniać na nową. 

W sytuacji hodowli bydła mlecznego niezmiernie ważne jest dostarczenie im światła dziennego, ponieważ regularny cykl dnia wpływa na jakość i ilość mleka, jakie bydło może dać. Przy takiej hodowli przydatne będzie również udostępnienie przestrzeni na halę udojową, która powinna być wyposażona w dojarki. 

Następną niesamowicie istotną sprawą jest stworzenie odpowiedniego mikroklimatu. Od tego zależy zdrowie i wydajność bydła. Żeby mikroklimat był idealny trzeba zagwarantować odpowiednie warunki klimatyczne. Bardzo istotny jest też surowiec, z którego zrobiono oborę i jej kubatura oraz metoda przechowywania bydła. Krowy wolą stać w niższej temperaturze. Idealna będzie więc taka między -7 a 18℃. Jeżeli krowy stoją w oborze ściółkowej to temperatura niewątpliwie będzie trochę wyższa. W dodatku należy zadbać o cyrkulację powietrza – krowy spędzając całe dnie w oborze emitują CO2, ciepło oraz parę wodną. Bez właściwego przepływu powietrza, mieszkanie w oborze może być nieodpowiedzialne. Jeżeli nie ma możliwości aby umożliwić naturalną wentylację to niezbędne będzie założenie takiej mechanicznej. Wtedy trzeba przede wszystkim sprawdzić rozlokowanie otworów nawiewnych, tak aby były rozmieszczone jak najbardziej równomiernie i aby zimą powietrze nie leciało bezpośrednio na krowy.

Źródło: https://ruszta-betonowe.pl/