Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Czasami może pojawić się potrzeba wykonania usług wysokościowych w firmie. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Przy wykonywaniu takich prac należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ są one ryzykowne. Wykonywane mogą być na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach czy innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP powinno mieć charakter stanowiskowy i odnosić się do ryzyka i niebezpieczeństw związanych z pracą na wysokościach. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Tylko po spełnieniu wszystkich wymagań możliwa jest praca na wysokości. Taka praca powinna wynikać z dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego spokoju. Stanowisko pracy wiąże się z różnymi stresującymi sytuacjami i sztuką będzie zachowanie spokoju.

Zobacz jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa